Psychologická astrologie nabízí jedinečnou možnost bližšího seznámení s archetypy našeho osobního příběhu.

Známý švýcarský psycholog Carl Gustav Jung měl významný podíl mj. na oživení astrologického výkladového rámce a tato kdysi nanejvýš ctěná, avšak současnou vědou přezíraná disciplína se znovu stala podnětným zdrojem v dobrodružství sebeobjevování.

Díky propojení Jungovy archetypové psychologie s astrologickou logikou zrcadlení „horního v dolním“, makrokosmu v mikrokosmu máme nyní v astrologii velmi živý a aktualizovaný nástroj sebepoznání, který se zbavil přemíry černobílých a fatalistických pohledů tradiční astrologie na lidskou zkušenost, kdy některé planety či konstelace byly považovány z „dobroděje“ jiné za „škůdce“ a člověk byl spíše jen hříčkou osudových sil.

Naproti tomu dnešní astrologie k nám hovoří současným psychologickým jazykem a je soustředěná na seberozvoj a integraci archetypových energií, které s námi souvisí a nabízí nám možnost lepší orientace v našem životě a zostřené pojmenování osobních dispozic, vývojových sil a životních témat.

Interpretace horoskopu nám tedy dává pocítit skutečnost, že do tohoto světa nepřicházíme jako nepopsaný list papíru či „tabula rasa“, ale spíše jako bytost s již danými dispozicemi pro specifický druh životní zkušenosti, které nás částečně determinují, ale zároveň nás činí jedinečnými. Poznání těchto dispozic nám může poskytnout větší míru svobody ve vztahu k sobě a tím i k druhým.

Jako psychoterapeut a absolvent 2 letého výcviku v psychologické astrologii (Rudolf Starý) s 11 letou praxí Vám mohu nabídnout:

  • individuální výklad horoskopu – společné objevování témat a dispozic, které s námi souvisí a našeho jedinečného osobního příběhu, jenž se „ve hvězdách“ symbolicky zrcadlí.
  • partnerské horoskopy, tedy „Já a Ty“ v reflexi horoskopu a specifická témata našich vztahů obecně – pomoc při hlubším pohledu na peripetie partnerského, rodinného či pracovního života.
  • predikční metody, neboli „co k nám přichází“, aktuální témata vnitřního rozvoje (roční horoskopy, individuální planetární cykly).
  • zdraví v symbolice horoskopu – souvislosti vnitřních témat a zdravotních obtíží, holistický přístup ke zdraví a „zvládání života“.
  • pro zájemce: nahlédnutí do astrologické „kuchyně“ – skupinové i individuální „exkurze“ do tzv. psychologické interpretace symboliky horoskopu, jejího pojetí, kontextu a základních metod výkladu – aktuality ze současné astrologie; (v případě zájmu možnost uspořádání semináře).

► Pro sestavení horoskopu od Vás budu potřebovat tyto údaje: místo narození, datum a přesný čas narození (ten je možné případně dohledat v archivu vaší porodnice). Orientační cena (zahrnující přípravu a 1,5 hodiny interpretace horoskopu) je 1500,- Kč.

 

Upozornění: pro smysluplný a komplexní výklad horoskopu je potřebný osobní kontakt a dialog, proto prosím neočekávejte zaslání písemně vypracovaného výkladu.

 

► Pro objednání výkladu horoskopu využijte „kontakt„.