Být přítomen procesu pozitivní změny u druhého člověka je pro mne naplňující, silný moment a od svých klientů jsem se za posledních 17 let práce s lidmi mnohému naučil také pro svůj vlastní život. Terapeutickou práci chápu jako živý dialog, tedy obousměrný vztah, kdy sdílím své odborné dovednosti i osobní zkušenost pro podporu témat, kterým se chcete věnovat.

Dobrá terapie či seberozvojová konzultace není příliš o radách… „co mám dělat když?…dělejte tohle a tamto…“, i když se nebráním poradenské rovině a sdílení svých doporučení pokud se zeptáte. Dobrou terapii vnímám jako unikátní setkání, ve kterém mohou dva lidé, aniž by se dlouhodobě znali, vstoupit do intenzivního spojenectví v tom nejzajímavějším co zde může mít člověk na práci, totiž sebepoznání, objevování vlastního potenciálu a proměny svých zranění v sílu a autenticitu. Setkání může být tvůrčí a oživující pro obě strany. Přestože příjmám odpovědnost za vedení procesu, bezpečný rámec a pozornost k naplňování stanovených cílů, nechci aby moje „odborná židle“ byla „výš“ než ta vaše a pokládám za důležité se neschovávat před živou kvalitou mezilidského kontaktu za psychoanalytické kanape, to mi umožňuje neskončit jako vyhořelý posluchač cizích příběhů. Zajímá mne, kde jste a kdo jste tady a teď.

Nevím co je pro vás dobré, to víte vy, něco ve vás to ví. Moje role spočívá v tom, dát vám takový druh podpory a zpětné vazby, a sdílet takové terapeutické metody a dovednosti, které pomohou rozvinout vaše vlastní sebeuvědomění až k místu změny, kde zřetelněji uvidíte a prožijete co potřebujete a co už k vám nepatří a najdete sílu jednat ve směru hlubšího propopojení s řečí vlastní duše a důvěry v život.

Zde je dobré začít… je nemožné mít dobré vztahy s druhými, když nemáme dobrý vztah sami se sebou.

 

 


rozhovor pro DVTV

reference zde