Být přítomen procesu pozitivní změny u druhého člověka je pro mne naplňující, silný moment a od svých klientů jsem se za posledních 17 let práce s lidmi mnohému naučil také pro svůj vlastní život. Terapeutickou práci chápu jako živý dialog, tedy obousměrný vztah, kdy sdílím své odborné dovednosti i osobní zkušenost pro podporu témat, kterým se chcete věnovat.

Dobrá terapie není příliš o radách… „co mám dělat když?…dělejte tohle a tamto…“, i když se nebráním poradenské rovině a sdílení svých doporučení pokud se zeptáte. Dobrou terapii vnímám jako unikátní setkání, ve kterém mohou dva lidé, aniž by se dlouhodobě znali, vstoupit do intenzivního spojenectví v tom nejzajímavějším co zde může mít člověk na práci, totiž sebepoznání, objevování vlastního potenciálu a proměny svých zranění v sílu a autenticitu. Setkání může být tvůrčí a oživující pro obě strany. Přestože příjmám odpovědnost za vedení procesu, bezpečný rámec a pozornost k naplňování stanovených cílů, nechci aby moje „odborná židle“ byla „výš“ než ta vaše a pokládám za důležité se neschovávat před živou kvalitou mezilidského kontaktu za psychoanalytické kanape, to mi umožňuje neskončit jako vyhořelý posluchač cizích příběhů. Zajímá mne, kde jste a kdo jste tady a teď. Nevím co je pro vás dobré, to víte vy, něco ve vás to ví. Moje role spočívá v tom, dát vám takový druh podpory a zpětné vazby, a sdílet takové terapeutické metody a dovednosti, které pomohou rozvinout vaše vlastní sebeuvědomění až k místu změny, kde zřetelněji uvidíte a prožijete co potřebujete a co už k vám nepatří a najdete sílu jednat ve směru hlubšího propopojení s řečí vlastní duše a důvěry v život. Zde je dobré začít… je nemožné mít dobré vztahy s druhými, když nemáme dobrý vztah sami se sebou.

odborné zkušenosti: 

 • Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu  /Multi-di-mens (Belgie), Norsk Gestaltinstitut (Norsko), IGAP, Praha – /dnes IVGT/, čtyřletý systematický psychoterapeutický výcvik
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha – obor psychologie
 • Center for Sacred Studies – pětiletý výcvik zaměřený na tématiku osobního rozvoje a facilitaci procesů psychospirituální krize /Jeneane Prevatt, Ph.D., Darlene Hunter, Russell D. Park, Ph.D./
 • Maitri Breathwork™ Facilitators training (M.Kramvik, M.A., J. Sugarwoman, B.A., R.D. Park, Ph.D., Jyoti)
 • semináře transpersonální psychologie a spirituálních kontextů terapie /D.Lukoff, Ph.D., Mgr. M.Vančura, MUDr. S. Kudrle/
 • krizová intervence a práce s traumatem /PhDr. Y.Lucká, PhDr. L.Kobrle, B.A., M.Ed. D.Boadella/
 • výcvik v integrativní práci s tělem a dechem dle Dr. Schmitta
 • dvouletý kurz jungiánské hermeneutiky astrologických symbolů /Rudolf Starý/
 • Reconnection Healing a Reconnection™ – Level I, II, III /Dr. Eric Pearl/
 • další odborné stáže, workshopy, semináře, kurzy (od 1996)
 • lektorská činnost pro firmy a organizace
 • lektorská činnost v programech pro drogově závislé
 • práce s dětmi a mládeží z dětských domovů, lektorská činnost pro zaměstnance Ústavní péče
 • spoluzakladatel sdružení Diabasis /podpora lidí procházejících psychospirituální krizí/ a o.s. Dzogčhen /tibetský buddhismus/
 • 17 let zkušeností práce s lidmi /poradenství, psychoterapie, lektorská činnost/

hlavní zdroje terapeutické inspirace:

Gestalt terapie, systemické přístupy, Focusing, Biosyntéza, Pesso-Boyden psychomotorická terapie, Analytická psychologie C.G.Junga, Transpersonální psychologie, tibetský buddhismus, tradice přírodních národů… život…

terapeutický přístup:

Integrativní  /t.j. nepreferující pojetí pouze jednoho terapeutického či psychologického směru/

zaměření:

 • individuální, párová psychoterapie, práce se skupinami
 • terapeutická práce s dětmi a mladistvými /cca 8 – 17 let/
 • osobní rozvoj, rozvoj komunikačních dovedností a emoční inteligence
 • práce s krizí a traumatem, zvládání stresu a náročných situací
 • terapie psychosomatických potíží
 • meditace a relaxační metody, focusing, práce s tělem /bioenergetika/, prevence “burn out” syndromu
 • facilitace procesů psychospirituální krize /poradenství v oblasti psychospirituálních zkušeností – změněných stavů vědomí/
 • práce se sny a symboly individuálního životního příběhu
 • rekonektivní léčení a Reconnection™ (více info zde)
 • Avalon Breathwork™ – (alternativa holotropního dýchání)
 • psychologická astrologie /jungiánský přístup/ a další podpůrné metody

• možnost dlouhodobé a střednědobé terapie i jednorázových konzultací/poradenství

viz podmínky spolupráce


rozhovor pro DVTV

reference zde