nabízené služby ›hlavní tématické okruhy‹

 

zvládání problémů či výzev v osobním životě

podpora při řešení osobních, rodinných, pracovních problémů a krizí… Přicházejí potíže, se kterými si nevíte rady? Ptáte se “proč se mi to jen pořád stává?”, všímáte si ve svém prožívání a jednání tendencí, které byste chtěli změnit, ale nevíte jak?

osobní rozvoj a Avalon Breathwork

máte chuť se učit nové věci? provázení v objevování a rozvíjení Vašeho potenciálu a kreativity na osobní cestě, práce se sny a symboly individuálního životního příběhu, uvědomění a zvládání rodinných vzorců limitujících naše sebepojetí a interakce…

Avalon Breathwork je jedinečným nástrojem znovupropojení se sebou, s hloubkou lidského potenciálu prožívání a pulzující energií života. Je to velmi reálná transformační práce, o které by měli lidé se zájmem o autentický osobní rozvoj vědět. více info zde…

zvládání partnerských / rodinných problémů a krizí

podpora při nalézání příčin a řešení partnerských nebo manželských krizí, které vám možná berou stále více času a energie… dále v kontextu mezigeneračních problémů, výchovy, drogových experimentů či závislostí dospívajících, rodinná terapie; závažné nemoci či úmrtí v rodině, rozvod apod.

výzvy psychospirituální krize / spiritualita a vnitřní hledání 

facilitace procesů psychospirituální krize – více info viz diabasis.cz, rovněž možnost konzultace osobních zkušeností změněných stavů vědomí navozených psychedeliky. Podpora v integraci vnitřně neukončených procesů a zkušeností z holotropního dýchání, různých meditačních a “šamanských” seminářů apod.

konzultace a podpora v dané problematice: duchovní rozvoj, meditace a techniky vnitřního rozvoje, jejich možnosti i úskalí. Sekty, otázky víry a náboženství, hledání vztahu k transcendentní skutečnosti, alternativní duchovní směry apod.

relaxační a meditační techniky

nalezání dobrých cest zvládání stresu a smysluplného využítí základní jednoty a propojení v procesech mysli a těla pro své zdraví a zostření svého uvědomění směrem dovnitř i vně.

práce s energií a alternativními přístupy léčení a osobního rozvoje

nad rámec psychoterapeutického přístupu je zájemcům o alternativní metody určena nabídka Reconnection™, možnost využít zrcadla psychologické astrologie a práce s rostlinnými esencemi amazonského pralesa.

 


>>> podmínky spolupráce zde