Tyto stránky nabízejí možnost rozšíření častého pohledu na psychoterapii jako na službu určenou pouze nemocným lidem nebo lidem s vážnými problémy a chtějí být povzbuzením i pro ty, kteří se necítí být “nemocní”, ale zato cítí, že “cosi” potřebují, hledají a chtějí do svého života pozvat změny a být blíže sami sobě. Pro lidi mající chuť rozvíjet svůj potenciál, pro ty, které zajímá jak lépe využít své schopnosti a dary i překonat existující vnitřní omezení. Pro ty, které zajímá spíše aspekt osobního rozvoje, než jen „práškování“ symptomů.

Jak mohu lépe zvládat svou každodenost a prožívat v ní více pocitů naplnění, energie, zdraví, radosti a spokojenosti? Jak být více v kontaktu se zdrojem smyslu a vnitřní svobody? Jak si být plněji vědom svých potřeb, přání i snů a najít odvahu je následovat? Mohu intenzivněji vnímat sebe a život v přítomném okamžiku?

Jak jít naproti dobrým vztahům a aktivně vytvářet podmínky pro další rozvoj v partnerství, rodině nebo práci? Jak zacházet s výzvami jako je narození, smrt, ztráta zaměstnání, rozchod nebo s tématy smyslu života a spirituality. Lze se otevřít svým zraněním, vzorcům chování i stínům a mít možnost se skrze ně stát více než zdravým?

Chceme si vzít odpovědnost za svůj život?

Možnosti naplnění jsou v nás již přítomny jako je jabloň i její budoucí úroda skrytá v malém černém jadérku. Je na tom však často potřeba udělat trochu práce, dobrodružné práce …spolupráce? Jste srdečně zváni.